Sunday, April 30, 2017

Giặc Từ Miền Bắc Vô Nam


Ai gây nên những Thảm Họa cho Quê Hương?!
 Ai đang bán dâng Tổ Quốc VN cho Tầu Cộng và đồng lõa với TẦu cộng xóa bỏ VIỆT NAM trên BẢN ĐỒ THẾ GIỚI?!
 Ai đang tiếp tay với Tầu cộng tiêu diệt  Dân Tộc VN..?!!

Friday, April 28, 2017

Nỗi Buồn Sau Cuộc Chiến


Nỗi Buồn Sau Cuộc Chiến
 (Anh Bằng, thơ Đỗ Tiến Đức)
 Lâm Nhật Tiến

Vác Xác Anh

Một người lính Thủy quân Lục chiến VNCH mang xác một đồng đội.

Quê hương ơi xin dừng lại giây phút nghẹn ngào ,
trên vai tôi Anh ngừng thở từ phút nào??!!..

Hình ảnh cao cả ấy của NGƯỜI CHIẾN SĨ VNCH..


Cám ơn Nhạc sĩ , trong một phút giây bất chợt  quá khứ của cuộc chiến , Nhạc sĩ  đã tìm lại được những giây phút hình ảnh cao đẹp của Người chiến sĩ VNCH.

Nhìn vào sự thật của Lịch Sử VN đã qua.Hãy trả lại danh dự cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa .

Trả lại danh dự cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa -  

Phần 1/2


*** 
Trả lại danh dự cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa -
 Phần 2/2

Sunday, April 9, 2017

Trả Lại Cho Dân

Đánh đập Dân đi khiếu kiện Formosa là bằng chứng bọn Thú Lãnh đạo csVn chọn bảo vệ Formosa, chống lại Dân lành Vn.
 Chúng ta dư biết bọn thú csVn đã được FORMOSA đút quá nhiều DOLLARs và miệng của chúng vì thế Bảo vệ FORMOSA là bảo vệ TÚI TIỀN của chúng !!
..
  Chúng ta không thể ngồi yên để Loài Thú csVn tung hoành mãi trên Đất Nước VN 
Hãy cùng nhau Đấu Tranh đòi Quyền Sống cho chính mình và thế hệ con cháu của chúng ta.
  .