Saturday, January 28, 2017

Nhạc Xuân 1975 - Thu Âm Trước 1975

 Âm nhạc Miền Nam cho chúng ta hình dung được cuộc sống Ấm NO HẠNH PHÚC của đồng bào MIỀN NAM được sống dưới CHẾ ĐỘ NHÂN BẢN của VNCH,
...
đã phản ảnh lại những xảo trá tuyên truyền , lừa bịp Dân qua LOA PHƯỜNG của Đảng cướp csVN "MIÊN NAM sống dưới sự Kìm Kẹp ác độc của Mỹ Ngụy " 

No comments:

Post a Comment