Monday, February 4, 2013

Đó Quê Hương Tôi

"Nỗi đau của Dân Miền Nam VN trước 1975"... 

 đã chịu biết bao đau khổ 
  trong cuộc chiến tranh xâm lược của Cộng Sản miền Bắc VN
    
    "Quê hương tôi cùng màu da mà Hận thù. Quê hương tôi cùng một Cha mà tuyệt tình ""
    
   ***
Đó Quê Hương Tôi (Vĩnh Điện) 
 được trình bày bởi tiếng hát của Elvis Phương (trước 1975)


No comments:

Post a Comment