Monday, February 4, 2013

Đất Nước Tôi

Kính gởi quý bạn trẻ Việt Nam nội dung Slide Show "Đất Nước Tôi", được trình chiếu lần đầu tiên tại Trại Trường Wilkerson của Hướng Đạo Hoa Kỳ trên rừng núi Tây Bắc Hoa Kỳ, 20 năm trước, vào Tháng Bảy năm 1990.

Slide Show này được thực hiện bởi các anh chị em thuộc Ban Tổ Chức và Điều Hành Trại Xây Dựng, Trại Hè Tây Bắc Hoa Kỳ và Canada Kỳ 8, để trình chiếu sau Đêm Lửa Trại tối thứ bảy ngày 28.7.1990. Đây là Trại Họp Bạn truyền thống ở Tây Bắc Mỹ, được khởi sự tổ chức vào năm 1981, phối hợp bởi anh chị em thanh niên sinh viên thuộc các đoàn thể và đại học ở vùng Tây Bắc Mỹ (Washington, Oregon, Idaho ở Hoa Kỳ và Vancouver B.C. Canada).

No comments:

Post a Comment