Sunday, April 9, 2017

Trả Lại Cho Dân

Đánh đập Dân đi khiếu kiện Formosa là bằng chứng bọn Thú Lãnh đạo csVn chọn bảo vệ Formosa, chống lại Dân lành Vn.
 Chúng ta dư biết bọn thú csVn đã được FORMOSA đút quá nhiều DOLLARs và miệng của chúng vì thế Bảo vệ FORMOSA là bảo vệ TÚI TIỀN của chúng !!
..
  Chúng ta không thể ngồi yên để Loài Thú csVn tung hoành mãi trên Đất Nước VN 
Hãy cùng nhau Đấu Tranh đòi Quyền Sống cho chính mình và thế hệ con cháu của chúng ta.
  .
 

 

No comments:

Post a Comment