Saturday, December 31, 2016

Ngô Tín: Bay bổng trong sáng tác và ấn tượng nhất qua dòng nhạc phổ thơ như của Trần Thị LamThơ: Trần Thị Lam * Nhạc: Ngô Tín * Trình bày: Erlinda & Ngô Tín

No comments:

Post a Comment