Wednesday, October 26, 2016

Cái và Con

Tiếng Việt thiệt  rắc rốikhi thì cái khi thì con.
.... không biết dùng răng cho đúng!


* Có ông Mỹ kia lấy vợ Việtông biết ăn cả lòng heo  khen mắm tôm  ngon,

 ông ta lại chịu khó học nói tiếng Việt để cho vợ vui lòngBửa kia hai vợ chồng 
 ra hồ nước chơiông ta mới nói:
- Con hồ này đẹp qúa hả em?
Vợ anh ta chỉnh:
Anh phải kêu  cái hồ.
Hôm sau đi chèo thuyền trên sônganh khen:
Cái sông này cũng đẹp.
Vợ lại cằn nhằn:
Anh phải kêu  con sông.
- Sao tiếng xứ em kỳ cục quá vậycũng  nước khi gọi  cái lúc gọi  con?
Tại anh không để ý chớĐây cái nhàcái bàncái tủ
đứng ỳ một chỗ nên gọi  cái
Con mèo, con chó con   chạy tớichạy lui nên gọi  con. 
Tương tợ như vậy 
cái hồ năm yên trong khi con sông  chảy.

    Anh chồng vỗ đùi cái đốp rồi cười hỉ hả:
Hèn chi!!!Cái của anh  cứ nhúc nhích cục cựa nên gọi  con, 
còn của em  cứ nằm ỳ một chỗ nên gọi  cái...

(saigonocean)

No comments:

Post a Comment