Sunday, December 17, 2017

Bên Bờ Đại DươngBên Bờ Đại Dương

Sáng tác: Hoàng Trọng
Trình bày: Việt Dzũng

Đất nước tôi màu thắm bên bờ đại dương  Bắc với Nam, tình nối qua lòng miền Trung  Đất nước tôi từ mái tranh nghèo Bắc Giang  Vượt núi rừng già Trường Sơn  Vào tới ruộng ngọt phương Nam  Dân nước tôi từng đấu tranh diệt ngoại xâm  Trên máu xương từng hát ca bài thành công  Dân nước tôi nòi giống hùng cường Lạc Long  Làm gái toàn là Trưng Vương  Làm trai rạng hồn Quang Trung  

Đ.K.: 

 Hôm nao, ai đã mơ mộng  Chia mối tơ đồng  Của một khối non sông vinh quang  Ai ơi, ai nhớ chăng rằng  Gươm súng đâu diệt  Được nòi giống muôn năm hiên ngang  Anh với tôi còn sống bên bờ đại dương  Tôi với em còn thắm trong lòng niềm thương  Đất nước tôi còn gió độc lập Trường Sơn 

 Còn lúa tràn đồng phương Nam  

Còn xóa được hờn quê hương 

No comments:

Post a Comment