Monday, April 4, 2016

Bài Ca Của Đêm


Bài Ca Của Đêm ( Lâm Nhật Tiến)

Con viết cho ba bài ca của đêm
Bài ca mang vết thương thật êm đềm
Cạnh con có sách triết Mác Lê Nin
Cạnh con có sách triết Mác Lê Nin
Nhưng trước mặt con tối tăm vô cùng
Đớn đau vô cùng, oán hận vô cùng
Con viết cho ba bài ca của đêm
Bài ca mang hết linh hồn dân hiền
Bài ca phơi trắng máu huyết quê hương
Bài ca chan chứa nước mắt thê lương
Ôi trước mặt con bất công vô vàn
Dã tâm vô vàng, nghèo đói lầm than

 

Từng ngày Việt Nam
Mẹ hiền chan cơm bằng dòng nước mắt

Cho con lớn khôn, cho con ngước mặt để biết làm người
Con nhớ khôn nguôi công Cha nghĩa Mẹ đầy cao như núi
Nhưng khi đến trường con phải hát lời nghịch lý ba ơi

Con viết cho ba bài ca của đêm
Bài ca trong mái tranh nghèo âm thầm
Ngoài kia tiếng thét xé nát con tim
Ngoài kia vẫn có triết Mác Lê Nin
Con khóc từng đêm khóc trong im lìm
Xót thương ruột mềm, buồn đã buồn thêm

No comments:

Post a Comment