Sunday, May 17, 2015

Tướng Lê Minh Đảo kể về 17 năm cải tạo sau 30/4/1975 và hát tặng khán giả BBC

 

     Cuộc chiến Việt Nam 40 năm nhìn lại: Thiếu Tướng Lê Minh Đảo của Quân lực Việt Nam Cộng hòa và Trung tá Nguyễn Anh Tuấn thuộc Hải quân Hoa Kỳ nhìn về Việt Nam sau 40 năm kết thúc chiến tranh Nam Bắc. Ở phút thứ 5'30, ông Đảo nói 'cải tạo' là một hình thức 'đi đày' và đặt câu hỏi "ai cải tạo ai? Cái trình độ, cuộc sống của tụi tôi có cần những người cải tạo để đưa tụi tôi từ con người biết đầy đủ nhân phẩm xuống thành con thú vật đâu."

Ở phút thứ 13'30, Tướng Đảo nói người dân miền Bắc "đáng thương" và đau khổ nhiều hơn người miền Nam 20 năm.

Ở phút thứ 17'15, ông Đảo nói người dân hai miền Nam, Bắc của Việt Nam đều thua trong cuộc chiến mà các cường quốc đã sắp đặt để miền Bắc thắng.

Ở phút 31:30, ông hát một đoạn bài hát tiếng Pháp mà ông hay hát khi còn bị giam cầm:

J'ai quitté mon pays
J'ai quitté ma maison
Ma vie, ma triste vie
Se traîne sans raison
Tôi đã rời bỏ đất nước tôi
Tôi rời bỏ ngôi nhà tôi
Cuộc đời, cuộc đời buồn của tôi
Lê thê chẳng phương cớ gì..

.

No comments:

Post a Comment