Tuesday, February 10, 2015

Nguyễn tấn dũng bị Đài truyền hình Pháp chế giễu

Nguyễn tấn dũng bị Đài truyền hình Pháp chế giễu và còn được biệt danh Mr Bean..Thủ tướng một nước mà được Biệt danh "Ngu  giống như Hạt Đậu "
 .Nhục  !!!

No comments:

Post a Comment