Saturday, January 4, 2014

Từ Vượn Lên Người Từ Người Xuống Vượn (Ngục ca)

1 comment:

  1. Ngục ca nghe vẫn hay cái lối tố cáo dân giã của VN ta !

    ReplyDelete