Friday, February 8, 2013

Khúc Sinh Ca & Rửa Bằng Máu

 "mặc dù bài hát có trước năm 75 nhưng lời của bài hát thật thích hợp cho tình hình đất nước hôm nay. Chúng ta có thể lấy bài này để thôi thúc lòng yêu nước, chống bọn xâm lược Trung Quốc. "
"- Nếu có ngày nào trên quê hương này không còn một ngày được nghe tiếng mình, nếu có ngày nào trên quê hương này không còn một người biết nói tiếng tôi, là ngày buồn đau, 


người Việt Nam tôi đành cam xuôi tay sống trong mờ tối, là ngày anh em gục đầu thương nhau, ngậm ngùi nhìn nhau những ngày hận sầu. Hát hát lên cho ta tuôn đổ bạo cường, ngục tù nào âm mưu mở cửa. Thế giới đang nghe ta ca bài ca này, hào hùng trong nỗi đắng cay.
 

Dẫu lỡ một ngày xích quấn trong tay vẫn còn lời này gào lên bão bùng. Vốn ghét tù đày nên nhân dân này dẫu còn một ngày chiến đấu vẫn say. Dù là ngàn năm ,dù là trăm năm, dù hai mươi năm đấu tranh vẫn thế. Một đời Trưng Vương, một đời Quang Trung, và ngàn đời sau tiếp dòng hào hùng.
 

 Hát hát lên soi chung trang sử ngàn đời, lòng người Việt dâng cao nơi nơi. Thế giới đã nghe ta ca bài ca này, hào hùng trong nỗi đắng cay.
Vốn ghét tù đày nên nhân dân này dẫu còn một ngày chiến đầu vẫn say"

No comments:

Post a Comment