Monday, February 4, 2013

LẤY LẠI HOÀNG SA - TRƯỜNG SA

video

Làm con cháu giống Rồng Tiên sao nỡ Giương mắt nhìn lũ giặc cướp non sông ?

No comments:

Post a Comment